Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 23 2012

imagine90
bo każdy jest stworzony, kurwa mać, do szczęścia.
— Roguc
imagine90
W twoich oczach wszystko jest, takie jakie być powinno. Życie ma smak i sens.
— Kuba Badach
Reposted fromCryMeARiver CryMeARiver viaoluuu oluuu

November 25 2012

imagine90
Nie rezygnuje się z ludzi, których się kocha.
— Gossip Girl
Reposted fromlovelydaisy lovelydaisy viaBoskaa Boskaa
imagine90
` Nigdy nie zapominaj, jak bardzo Cię kocham.` :*
— `Noce w Rodanthe `
Reposted fromwithoutword withoutword viabluelabel bluelabel
9320 9887
Reposted fromjohnkeats johnkeats viabluelabel bluelabel
imagine90
I tylko przyjdź.
Dotknij mnie czule, i przytul tak, abym zapomniała o wszystkim.
Pocałuj tak, abym na przekór samej sobie poczuła się szczęśliwa.
A wtedy pójdę za tobą na koniec świata.
— William Szekspir
Reposted fromreckless reckless viabluelabel bluelabel
imagine90
3752 ff90
Reposted fromgocha gocha viabluelabel bluelabel
imagine90
 Kiedy myślisz , że wszystko jest już dobrze , zazwyczaj nie wiesz jeszcze wszystkiego.
— Dokładnie..
Reposted fromchillout07 chillout07 viabluelabel bluelabel
imagine90
Gdy się kogoś kocha naprawdę, cała reszta to blade tło.
     
— mara?
Reposted fromwelovekate welovekate viabluelabel bluelabel
imagine90
Cicho przyznaję, że najlepiej jest gdy obok jesteś Ty...
— Chylińska, O.N.A.
Reposted fromkredkowa kredkowa viabluelabel bluelabel
imagine90
Któregoś dnia może mnie nie być, po prostu załóż
Przypomnisz mnie sobie, ale nie czuj żalu
Życie się będzie toczyć i tak pomału
Wytrzesz z łez oczy, mnie nie żałuj

 

— Pih
Reposted fromaboutyou aboutyou viabluelabel bluelabel

August 26 2012

imagine90
6691 0ea6
imagine90
8367 15de
Reposted fromzupazazjii zupazazjii viabluelabel bluelabel

July 31 2012

imagine90
0312 71c3
Reposted fromjonasekk jonasekk viabluelabel bluelabel
imagine90

Nakruszyłeś szczęściem w moim życiu.

Reposted fromheaartbeat heaartbeat viabluelabel bluelabel
imagine90
7570 bfbc
Reposted fromFluorescentDye FluorescentDye viabluelabel bluelabel
imagine90
imagine90
imagine90
Chodź ze mną, zanim zobaczę usłyszę piękno
Nigdy nie powiem Ci dość
Chodź ze mną, oni tak szybko nie pobiegną
zrobimy trochę na złość (:
— Power of Trinity
imagine90
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl